Image
Top
Menu

Linkitys pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteisiin

Politiikka

”Pyöräilyn edistäminen on ennen kaikkea politiikkaa ja se tulisi nähdä korkealle priorisoituna työkaluna tavoitteeseen pääsemiseksi. Pyöräilyn priorisoiminen kulkumuotona parantaa ja kehittää laaja-alaisesti kaupungin viihtyisyyttä, elinvoimaa ja liikennejärjestelmän toimivuutta.”
Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelma

Tavoite: Pyöräily on kilpailukykyinen kulkumuoto.”

Liikkuvan arjen työhuone 2013 kokosi yhteen kaupunkisuunnittelijat, opiskelijat ja pyöräilyaktiivit
Liikkuvan arjen työhuone 2013 kokosi yhteen kaupunkisuunnittelijat, opiskelijat ja pyöräilyaktiivit

 

Palvelut

Tavoite: Pyöräilyn palvelut mahdollistavat sujuvan matkanteon ja lisäävät pyöräilyn houkuttelevuutta.”

Palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöinen suunnittelu ovat Liikkuvan arjen design -projektin keskeisiä menetelmiä. Pyöräkeskuksen palveluja ja toimintakonseptia on kehitetty vuodesta 2012. Tuolloin toimintansa aloittaneen Helsingin ensimmäisen pyöräkesksen sisustus ja visuaalinen ilme ja käyttäjäselvitys keskuksen palvelun tarpeista ja toimivuudesta tehtiin opiskelijavoimin. Kesällä 2012 testattiin myös verkostomaista pyöräkeskuskonseptia. Pyörän huoltoasema tarjosi pyöräilijälle pyörän itsehuoltoon tarvittavia välineitä reitin varrelta. Palvelua kokeiltiin viidellä lippakioskilla ja pyöräkeskuksessa. Kokeilun hedelmät näkyvät ehkä pyöräilyn edistämisohjelman visiossa alueellisten pyöräkeskusten perustamiseksi. Lisäksi on laadittu palvelukonsepteja pyöräkeskuksen palvelujen siirtämiseksi Baanan varteen Kansalaistorille sekä Metropolian uusien kampusten yhteyteen sijoittuvista pyöräilypalveluista. Ensimmäistä alueellista pyöräkeskusta varten on jo kartoitettu Malmin vanhan asemarakennuksen tiloja sekä tehty tila- ja toimintasuunnitelmia.

 

Infra

Tavoite: Pyöräliikenteen järjestelyistä muodostuu saumaton ja kattava kokonaisuus, joka mahdollistaa matkan teon sujuvasti, vaivattomasti ja turvallisesti.”

Liikkuvan arjen designissa on tehty pyöräilyn infraan liittyviä konseptisuunnitelmia mm. liityntäpyöräparkkiratkaisuihin. Lisäksi on suunniteltu turvallisen Koulupolun elementtejä ja koottu näistä suunnittelumanuaali. Muotoilun ja draaman menetelmiä yhdistämällä on kehitetty uusia menetelmiä kokemustiedon kokoamiseksi kapunki-infran kehittämiseksi.

 

Viestintä

Tavoite: Helsingillä on positiivinen ja tunnistettava pyöräilybrändi”

Liikkuvan arjen design -tapahtumat, kampanjat ja näyttelyt tukevat positiivisen pyöräilybrändin muodostumista. Projektissa on suunniteltu visuaalisia ilmeitä pyöräilyn palveluille, joista osa on jo toteutettu käytännössä. Lisäksi on tuotettu sosiaalisen median strategia ja ohjeistus pyöräkeskukselle.