Image
Top
Menu

Julkaisut

Liikkuvan arjen designia – kohti pyöräilevää pääkaupunkiseutua

Liikkuvan arjen design on urbaanien liikkumismuotojen suunnittelua. Se käsittelee yhtä 2010-luvun suurista haasteista, kestävää kaupunkiliikkumista, muotoilun lähtökohdista. Liikkuvan arjen designia -teos kuvaa kolmivuotista muotoilumatkaa. Teos on yhdistelmä asiantuntijapuheenvuoroja ja tuoreita palvelu- ja tuotekonsepteja, avaten samalla osallistavan suunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia. Muotoiluajattelulla on voimaa käynnistää muutoksia – kaupunkimuotoilu liikuttaa meitä kaikkia!

Toim. Päivi Keränen, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013
ISBN 978-952-5797-94-7 (painettu julkaisu)
ISBN 978-952-5797-95-4 (pdf)

Draamapaja muotoilijoiden käytössä Marja-Vantaan Koulupolulla

Muotoilun opiskelijat suunnittelivat Marja-Vantaan alueelle Koulupolkukonseptia ja hankkivat tietoa lasten ajatuksista ja kokemuksista draamatyöpajojen avulla. Raportissa kartoitetaan muotoilun opiskelijoiden ja teatteri-ilmaisun ohjaajien kokemuksia prosessista, menetelmän käytettävyydestä ja tarpeellisen tiedon välittymisestä pajoissa. Suvi Ahon tekemä tutkimus linkittyy osaksi kehitystyötä, jossa draamatyöpajaa konseptoidaan helpostilähestyttäväksi asukaslähtöisen tiedonkeruun välineeksi.

Suvi Aho, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013

Pyöräkeskus 1.0 -käyttäjätutkimusraportti

Kesällä 2012 toteutetussa käyttäjätutkimuksessa selvitettiin pyöräilijöiden pyöräilytottumuksista, säilytystarpeista, pyöräilyyn liittyvistä palveluista, pyörän huollosta sekä Pyöräkeskuksen visuaalisesta ilmeestä. Samalla havainnoitiin tutkimukselle tärkeitä käyttäjäkokemuksia pyörien säilytyskalusteista sekä tutkittiin pyörkalusteiden käytettävyyttä. Maiju Malkin ja Sanna Viikin laatimassa raportissa avataan tutkimuksessa saatuja tuloksia.

Maiju Malk ja Sanna Viik, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012