Image
Top
Menu

Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin

Liikkuvan arjen design 2.0 mindmap
 
Projekti edisti Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta, jossa visioidaan Kampissa toimivan Pyöräkeskuksen lisäksi alueellisia keskuksia täydentämään pyöräilijöille tarjottavia palveluja. Tuloksena syntyi suunnitelmia palveluelementeistä koostuvalla pyöräkeskukselle 2.0. Elementeistä voidaan rakentaa erilaisia kokonaisuuksia eri puolille kaupunkia, jotka vastaavat liikkujien tarpeisiin. Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaa projektia osarahoitti Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Toimenpiteet perustuivat osin aiemman Liikkuvan Arjen Design -hankkeen (EAKR 2011 – 2013) tulosten jatkokehittämiseen.

Projekti ensisijaiset toimet keskittyivät
1. Pääpyöräkeskuksen toiminnan kehittämiseen
2. Alueellisen keskuksen suunnitteluun Malmin vanhalle asemalle
3. Metropolian kampusten yhteyteen tulevien pyöräkeskusten suunnitteluun


PROJEKTISSA SYNTYNEET TUOTE- JA PALVELUKONSEPTIT >