Image
Top
Menu

Malmin vanhan aseman tilakartoitus pyöräkeskukselle

Helsingin pyöräilyn edistämisohjelmassa visioidaan Kampissa toimivan Pyöräkeskuksen lisäksi alueellisia keskuksia täydentämään pyöräilijöille tarjottavia palveluja. Malmin vanhalle asemalle on kaavailtu kaupungin toimesta pyöräkeskustoimintaa. Asemarakennus on vuodelta 1933.

Tilojen tarkistusmittaus ja dokumentointi

Sisustusarkkitehtiopiskelijat tutustuivat asemarakennuksen historiaan, dokumentoitiin valokuvin ja piirroksin nykytilannetta rakenteiden, detaljien, varusteiden ja materiaalien osalta sekä tarkistusmittasivat tilat, jotka Helsingin kaupunki mahdollisesti vuokraa Liikennevirastolta Pyöräkeskukselle. Rakennuksella on museoviraston RKY luokitus mikä tarkoittaa, että sitä ei saa purkaa. Rakennusvirasto on huomauttanut kiinteistön omistajaa rakennuksen korjausvelvollisuudesta vuoden 2014 aikana.

Työn tulokset koottiin työkirjaan. Se toimii pohjana korjausrakentamisen kurssilla jatkettavaan suunnittelutyöhön, jossa tarkoituksena on laatia tila, kaluste ja valaistussuunnitelmat tulevalle Pyöräkeskukselle. Suunnitelmat antavat kuvan siitä, minkälaiset tilajärjestelyt tukevat Pyöräkeskuksen toimintaa ja selventävät tulevalle vuokranantajalle tilojen käyttötarkoituksen mukaisia korjaus ja muutossuunnitelmien tarpeita.

Opiskelijat

Reeta Cagnani
Sofia Jakas
Maiju Kianta
Janne Lappalainen
Hanna Lehtonen
Anne Riikonen

Ohjaaja

Merita Soini

Konseptit on suunniteltu osana Helsingin innovaatiorahaston rahoittamaa Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -projektia (2013-2016).

Tutustu työkirjaan