Image
Top
Menu

Sosiaalisen median strategia Malmin pyöräkeskukselle

Viestinnän opiskelijoden kehittämässä sosiaalisen median strategiassa pohditaan kuinka Malmin asukkaita ja muut paikallisia toimijoita saataisiin mukaan pyöräkeskustoimintaan.
Osana työtä opiskelijat ideoivat osallistavia palveluja ja tapahtumia, joita keskuksella voitaisiin tulevaisuudessa järjestää. Lisäksi työ pitää sisällään julisteluonnoksia, hahmotelman graafiselle ohjeistukselle ja kuvallistettuja toimintaideoita.

Suunnittelijat

Jesse Ukkonen, Taneli Lahtinen ja Natàlia Salat Bas

Ohjaajat

Pauli Laine, Markus Norrena ja Mari Silver

Konsepti on suunniteltu osana Helsingin innovaatiorahaston rahoittamaa Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -projektia (2013-2016).

Lisää konseptista